Cennik usług

Z uwagi na szeroki zakres świadczonych usług, a także zróżnicowane potrzeby Klientów, wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana indywidualnie. Koszt jednorazowej porady prawnej rozpoczyna się od kwoty 100,00 zł netto. 


 W Kancelarii oferowane są dwie zasadnicze formy rozliczeń: ryczałtowa i godzinowa. Dopuszcza się również sięgnięcie po tzw. formę mieszaną, jeżeli stanowi ona dla Klienta dogodniejszą opcję, uwzględniającą jego potrzeby i oczekiwania, a równocześnie jest to uzasadnione zakresem i rodzajem powierzonego Kancelarii do wykonania zlecenia. 

 Gwoli wyjaśnienia – w systemie godzinowym wynagrodzenie stanowi iloczyn godzin poświęconych na realizację zlecenia i uprzednio uzgodnionej stawki godzinowej. W przypadku formy ryczałtowej – ustalana jest stała wysokość wynagrodzenia za realizację konkretnego zlecenia. Przy zastosowaniu formy mieszanej, rozliczenie następuje stosownie do uzgodnionych indywidualnie z Klientem zasad.