Mediacje

Nie każdy spór musi skończyć się sądzie.

Nie każdy spór musi skończyć się w sądzie, a jeżeli nawet - to być przedmiotem toczącego się niekiedy wiele lat procesu. Każdorazowo rozważyć należy, czy mediacja i wypracowana dzięki niej ugoda nie stanowią lepszego rozwiązania. Adwokat Patrycja Lipińska - Sołtysiak, jako zawodowy mediator, kompetentna jest nie tylko do udzielenia porady w tej materii, ale również do sprawnego poprowadzenia mediacji, która to stanowi próbę doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji, a zatem wypracowanie kompromisu.

Pamiętać należy o niewątpliwych zaletach mediacji, do których należą:

  • możliwość przeprowadzenia na każdym etapie - zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i w trakcie rozpoznawania sprawy przez sąd I lub nawet II instancji,
  • poufność,
  • bezstronność, obiektywność i neutralność mediatora,
  • pomoc mediatora w porozumieniu się z drugą stroną,
  • wypracowanie kompromisu (ugody) uwzględniającej interesy wszystkich stron uczestniczących w sporze,
  • zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.