Adwokat Patrycja Lipińska - Sołtysiak

Dbając o interesy swoich klientów, z niesłabnącym zaangażowaniem, poszukuję korzystnych dla nich rozwiązań i udzielam wsparcia w gąszczu stale zmieniających się przepisów.

O mnie

W 2013 roku ukończyłam prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jestem członkiem Zielonogórskiej Izby Adwokackiej od 2013 roku - najpierw jako aplikant adwokacki, a następnie jako adwokat. W roku 2017 zdałam z wyróżnieniem egzamin adwokacki, uzyskując ocenę celującą z części dotyczącej prawa karnego.

PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE

W kręgu moich zainteresowań znajduje się jednak nie tylko prawo karne (w tym zagadnienia prawa karnego skarbowego), ale również prawo cywilne, handlowe i administracyjne. Stale poszerzam zakres swojej wiedzy i kompetencji, uczestnicząc w różnorakich szkoleniach zawodowych. W roku 2017 odbyłam VI Zawodowe Szkolenie Mediatorów przeprowadzone przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, w wyniku czego uzyskałam tytuł zawodowego mediatora, a jednocześnie pozyskałam dodatkowe umiejętności w zakresie negocjacji i polubownego rozstrzygania sporów.

Moją pasją jest także psychologia. W roku 2014 ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia Uniwersytetu Szczecińskiego i uzyskałam tytuł magistra. Uzyskane podczas studiowania tego kierunku wiedza i umiejętności są przeze mnie wykorzystywane niezwykle często w codziennej pracy adwokata, i to nie tylko z uwagi na nierzadkie przenikanie się elementów związanych z psychologią do prowadzonych postępowań sądowych i pozasądowych, ale również wobec przejawiania przeze mnie większej empatii i zrozumienia dla klienta, czy wreszcie wobec możliwości wykorzystania przyswojonych mechanizmów w prowadzonych przesłuchaniach czy też w samym procesie negocjacji.